Аксесоари за Димоотвеждащи вентилатори

Аксесоари за Димоотвеждащи вентилатори

Аксесоари за аксиални и центробежни димни вентилатори като бордове, клапи, фланци и корпуси, за осигуряване на безопасност при отвеждане на дима.


Аксесоари за Димоотвеждащи вентилатори

ARS

ARS

Автоматична затваряща клапа за DVAX покривни вентилатори

ASSG/F

ASSG/F

Мека връзка за димоотвеждащи вентилатори DVG, DVV (max. 600°C)

BPF

BPF

Фундаментна плоча с фланшови връзки, подходяща за канална конфигурация на покривен аксиален вентилатор

BPN

BPN

Струйна фундаментна плоча за свободно-засмукващ покривен аксиален вентилатор

FDGE/F

FDGE/F

Борд за скатен покрив (max. 600°C)

FLC BKF

FLC BKF

Меки връзки за BKF димо- и топлоотвеждащи вентилатори

FSL

FSL

Клапи за снежен товар (SL 1000) за DVV вентилатори за дим и топлина

LRK

LRK

Автоматична възвратна клапа

PG BKF

PG BKF

Защитна решетка за BKF канални вентилатори

SSG/F

SSG/F

Шумозаглушителен цокъл за плосък покрив

SSGE/F

SSGE/F

Шумозаглушителен борд за скатен покрив

VKG/F

VKG/F

Автоматична възвратна клапа за DVG и DVV покривни вентилатори (до 600°C/2h)

WPR BKF

WPR BKF

Защита от атмосферни влияния за BKF за предотвратяване на директно въздействие от дъжд / сняг върху двигателя

TRF

TRF

Преходни рамки за DVV/DVG вентилатори