Аксиални вентилатори-ниско налягане

Аксиални вентилатори-ниско налягане

Предлагаме широка гама аксиални вентилатори с ниско налягане с различни размери и стойности на въздушния дебит. Оптимална ефективност и снижаване на шума чрез усъвършенстван аеродинамичен дизайн на вентилаторните лопатки.


Аксиални вентилатори-ниско налягане

AR

AR

Кръгъл корпус с Eurovent 1/2 съответстващи фланци, изработени от поцинкована стомана. Размери 200-630 включват предпазител от страната на всмукване, черно прахово боядисано.

Предпазни решетки за размери 710-1000 се предлагат като аксесоар.

Външно-роторни двигатели, регулируеми чрез напрежение.

Свободно въртящо се аксиално работно колело, изработено от черен високоефективен композитен материал (размери 200-450K) или алуминий (размери 450-1000), със специално проектирана геометрия на лопатката.

Контролируема скорост чрез намаляване на напрежението с помощта на трансформатор или тиристор или звезда-триъгълник е възможно за типове 3 ~ / 400 V.

Вградени термични контакти с кабели за свързване към устройство за защита на

AW

AW

Square wall plate made from galvanised sheet steel, black powder coated (RAL 9005). Sizes 200-630 include a protection guard on the intake side. Protection guards for the 710-1000 sizes are available as an accessory.

Voltage controllable external rotor motors.

Free running axial impeller made from black highperformance composite material (sizes 200-450K) or aluminium (sizes 450-1000), with specially designed blade geometry.

Speed controllable via voltage reduction using a transformer or thyristor or star-delta operation is possible for 3~/400 V types.

Integrated thermal contacts with cables for connection to a motor protection switching device.