Аксиални вентилатори-средно налягане

Аксиални вентилатори-средно налягане

Аксиалните вентилатори със средно налягане Systemair се предлагат в размери от 315 мм до 2240 мм в диаметър. Може да се постигнат въздушен дебит до 500000 m³ / h и статично налягане до 2800 Pa. По-високо налягане може да се предложи с два вентилатора, инсталирани последователно(модели AXC-G по заявка). Действието на вентилатора е в съответствие с ISO 5801.


Аксиални вентилатори-средно налягане

AXC

AXC

Висока ефективност на работните колела

Специални аеродинамично профилирани работни колела, изработени от лята алуминиева сплав с гъвкава конфигурация на лопатката, дават възможност за постигане на оптимална ефективност.

Разнообразие от различни конфигурации на лопатка/ главина осигурява висока гъвкавост в работните точки.

Корпус

Корпусът е произведен от поцинкована стомана в съответствие с DIN EN ISO 1461. Фланците, пресовани от двете страни в съответствие с Eurovent 1/2, осигуряват допълнителна стабилност.Предлагат се дълги корпуси като стандарт, къси и звукоизолирани - като опции.

Двигатели

Стандартните IEC трифазни двигатели отговарят на действащата класификация по ефективност в рамките на ЕС. IP55 защита, клас на изолация F, съгласно EN 60034-5 / IEC 85.Двигателите са оборудвани с PTC термистори за оптимална защита на двигателя. Предлагат се като двигатели с една или две скорости (сменяеми полюси).Контролът на скоростта на стандартните двигатели е възможен с помощта на честотен инвертор.

Качество

Systemair е сертифициран по ISO 9001: 2008 и ISO 14001: 2004.Системата за качество на Systemair редовно се следи от TÜV Süd.

AXC(A)

AXC(A)

Efficient impellers

Special aerodynamically profiled impellers made from cast aluminium alloy with flexible blade solidities provide opportunity to achieve optimum efficiency.

Casing

The casing is manufactured from galvanized steel in accordance with DIN EN ISO 1461.The flanges pressed onto both sides in accordance with Eurovent 1/2 provide additional stability.

Motors

The IEC standard three-phase motors correspond to the currently efficiency classification valid within the EU. IP55 protection, insulation class F, according to EN 60034-5/IEC 85.

The motors are equipped with PTC thermistors for optimum motor protection. Available as single and two speed motors (switchable poles).

Speed control of the standard motors is possible using a frequency inverter.

Quality

Systemair is certified according to ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004.

Systemair‘s quality system is regularly monitored by TÜV Süd.

Airflow up to 190000 m³/h

AXCG

AXCG

Two axial fans in series to reach higher pressure demands

 

Highly efficient impellers

The aerodynamically-shaped impellers made from cast aluminium alloy with flexible blade solidities provide optimum efficiency.

A range of different blade/hub configurations enables high operating pressures.

 

Casing

The casing is manufactured from galvanised steel in accordance with DIN EN ISO 1461.

The flanges pressed onto both sides in accordance with Eurovent 1/2 provide additional stability.

Long casing as standard, short-cased and sound-insulated options available.

 

Motors

The IEC standard three-phase motors correspond to the currently efficiency classification valid within the EU.

IP55 degree of protection, insulation class F, according to EN 60034-5/IEC 85.

The motors are equipped with PTC thermistors for optimum motor protection.

Available as single and two speed motors (switchable poles).

Speed control of the standard motors is possible using a frequency inverter.

 

Quality

Systemair is certified according to ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004.

Systemair‘s quality system is regularly monitored by TÜV Süd.