Битови системи

Битови системи

Гамата от рекуперативни вентилационни блокове на Systemair е перфектна за жилища, малки офиси и подобни зони. Те предлагат високо ниво на комфорт по отношение на отоплението и подаването на чист въздух при значителни икономии на енергия.Всички агрегати се използват чрез модерна система за управление, която улеснява проверка на състоянието им по всяко време. В допълнение нашата стилна и съобразена гама от регулатори, приточни и смукателни решетки и други аксесоари се съчетават идеално където и да са инсталирани


Битови системи

Противотокови агрегати

Противотокови агрегати

Енерго-ефективни битови вентилационни блокове с противотоков топлообменник.

Ротационни агрегати

Ротационни агрегати

Енерго-ефективни битови вентилационни блокове с ротационен топлообменник.

Въздуховоди

Въздуховоди

Systemair предлага различни въздуховодни системи за почти всяко приложение на битовата вентилация. Различните канали и компоненти са приспособени един към друг.

Кухненски аспиратори

Кухненски аспиратори

Пълен набор от кухненски аспиратори, подходящи за различни вентилационни приложения.

Специално проектирани кухненски аспиратори се предлагат за вентилационните блокове SAVE, смукателни вентилатори (EC) или централни вентилационни устройства.

Битови вентилатори

Битови вентилатори

Ефективни смукателни вентилатори за кухня и бани.

Филтри

Филтри

Филтри за битови рекуператори.

Вентили и решетки

Вентили и решетки

Външни решетки за монтаж на стена или покрив. Използват се за свеж и отработен въздух.

Аксесоари - битови системи

Аксесоари - битови системи

Аксесоари за продуктите на битовата вентилация като устройства, въздуховоди, аспиратори, GEO и други.