Битови вентилатори

Битови вентилатори

Вентилатори за тоалетни и бани.

Въздушен дебит до 80 l / s (288 m³ / h)

 


Битови вентилатори

Битови вентилатори

Битови вентилатори

Вентилатори за жилищни тоалетни и бани.