DE Dropelemin. SoftCooler TR12

Артикулен номер: 14873

Driplet eliminator DE for Topvex SoftCooler TR.

Технически параметри

Агрегат
Тип на продукта Капкоуловител
Връзки
Тип въздуховодна връзка Правоъгълна
Размери и тегла
Тегло 4,2 kg
Pressure drop
Air velocity m/s
Images Performance - DE Dropelemin. SoftCooler TR12 - Systemair

Pressure drop diagram

Images Dimensions - DE Dropelemin. SoftCooler TR12 - Systemair
Width (B) Height (H)

475

530

.