Дифузор с дюзи

Дифузор с дюзи

Дифузори с многобройни индивидуално регулируеми дюзи


Дифузор с дюзи

CAP-C

CAP-C

Мулти-дюзов дифузор

CAP-F

CAP-F

Мулти-дюзов дифузор

CAP-G

CAP-G

Мулти-дюзов дифузор