Димни клапи

Димни клапи

Димните клапи са предназначени за механични или естествени системи за отделяне на дим и топлина. Техните функции са да изсмукват токсични газове, дим и огън и да осигурят подаването на чист въздух в пожарните зони. Димните клапи са оборудвани със задвижка без пружина, поради което имат две защитни положения - „отворено“ и „затворено“ -  и изискват захранване дори в случай на пожар. За да отговарят на съвременните строителни изисквания, димните клапи се произвеждат в различни размери и форми.


Димни клапи

Кръгли димни клапи

Кръгли димни клапи

Кръглите димни клапи се предлагат с различни типове комуникация, няколко EIS рейтинга. Димната клапа заедно с монтажа образуват неразделна част от класификацията за пожароустойчивост.