Димоотвеждащи Аксиални струйни вентилатори

Димоотвеждащи Аксиални струйни вентилатори

Аксиални струйни вентилатори за изискванията на ежедневната вентилация и димоотвеждане в случай на пожар. Пълната гама е BSI-сертифицирана и с маркировка CE съгласно EN 12101-3: 2002-06 под мониторинга на TÜV Süd. Напълно изпробвани характеристики в лабораторията на Systemair.

Температурни класове:

F250 - 250 ° C / 120 минути

F300 - 300 ° C / 120 мин

F400 - 400 ° C / 120 мин


Димоотвеждащи Аксиални струйни вентилатори

AJR(F)

AJR(F)

За ежедневни вентилационни изисквания и димоотвеждане в случай на пожар F400 (400 ° C / 120 мин.)Двигатели IP55, клас на изолация H (версия за изсмукване на дим), клас на изолация F (CO вентилация) съгласно EN 60034-5

Компактен дизайн с оптимизирана височина.

Тестван съгласно EN 12101-3, CE сертификация от BSI

AJ8(B)

AJ8(B)

За ежедневни вентилационни изисквания и димоотвеждане в случай на пожар F300 (300 ° C / 120 мин.)

Двигатели IP55, клас на изолация H (версия за изсмукване на дим), клас на изолация F (CO вентилация) съгласно EN 60034-5

Компактен дизайн с оптимизирана височина.

Тестван съгласно EN 12101-3, CE сертификация от BSI.

AJ8(F)

AJ8(F)

За ежедневни вентилационни изисквания и димоотвеждане в случай на пожар F400 (400 ° C / 120 мин.)Двигатели IP55, клас на изолация H (версия за изсмукване на дим), клас на изолация F (CO вентилация) съгласно EN 60034-5

Компактен дизайн с оптимизирана височина.

Тестван съгласно EN 12101-3, CE сертификация от BSI.

AJR(B)

AJR(B)

За ежедневни вентилационни изисквания и димоотвеждане в случай на пожар F300 (300 ° C / 120 мин.)

Двигатели IP55, клас на изолация H (версия за изсмукване на дим), клас на изолация F (CO вентилация) съгласно EN 60034-5

Компактен дизайн с оптимизирана височина.

Тестван съгласно EN 12101-3, CE сертификация от BSI.

AJR(B)60Hz

AJR(B)60Hz

За ежедневни вентилационни изисквания и димоотвеждане в случай на пожар F300 (300 ° C / 120 мин.)

Двигатели IP55, клас на изолация H (версия за изсмукване на дим), клас на изолация F (CO вентилация) съгласно EN 60034-5

Компактен дизайн с оптимизирана височина.

Тестван съгласно EN 12101-3, CE сертификация от BSI.