Димоотвеждащи вентилатори

Димоотвеждащи вентилатори

По време на пожар димът и огнените газове се разпространяват през цялата сграда. Отдимителните вентилатори защитават сградата чрез отстраняването на този дим и топлина. Типичните области на приложение включват търговски центрове, летища, промишлени сгради, кина, театри или подобни. Димните вентилатори се използват и за изхвърляне на въздух с висока температура от подземни паркинги и тунели. Ние предлагаме една от най-широките гами от аксиални и центробежни противодимни решения на пазара.

Въздушен дебит до 70000 l/s (252000 m³/h).


Димоотвеждащи вентилатори

Димоотвеждащи Покривни вентилатори

Димоотвеждащи Покривни вентилатори

Най-често срещаното решение за обезопасяването на промишлени и жилищни сгради са покривните димоотвеждащи вентилатори. В случай на пожар нашите вентилатори обезопасяват сградата и хората вътре.

Дебит на въздуха до 54.800 m3/h.

Димоотвеждащи Аксиални вентилатори

Димоотвеждащи Аксиални вентилатори

С корпус, изработен от горещо поцинкована стомана и изпробван съгласно EN 12101-3, DIN ISO 5801, DIN 24163 и AMCA 210-07, димоотвеждащите аксиални вентилатори са готови за екстремни ситуации. Пълният набор е BSI-сертифициран и има маркировка CE съгласно EN 12101-3: 2002-06 под мониторинга на TÜV Süd.

Температурни класове:

F300 - 300 ° C / 120 мин

F400 - 400 ° C / 120 мин

Димоотвеждащи Аксиални струйни вентилатори

Димоотвеждащи Аксиални струйни вентилатори

Аксиални струйни вентилатори за изискванията на ежедневната вентилация и димоотвеждане в случай на пожар. Пълната гама е BSI-сертифицирана и с маркировка CE съгласно EN 12101-3: 2002-06 под мониторинга на TÜV Süd. Напълно изпробвани характеристики в лабораторията на Systemair.

Температурни класове:

F250 - 250 ° C / 120 минути

F300 - 300 ° C / 120 мин

F400 - 400 ° C / 120 мин

Димоотвеждащи Центробежни вентилатори

Димоотвеждащи Центробежни вентилатори

За изискванията на ежедневната вентилация и димоотвеждане в случай на пожар. Компактен дизайн на корпуса, идеален за ниски височини на тавана, интегриран дефлектор (регулируема посока на подаване) и аеродинамично центробежно работно колело за максимална тяга и ниско шумово ниво. Изпробван съгласно EN 12101-3. CE сертификация от BSI.

Температурни класове:

F300 - 300 ° C / 120 мин

F400 - 400 ° C / 120 мин

F600 - 600 ° C / 120

Димоотвеждащи центробежни струйни вентилатори

Димоотвеждащи центробежни струйни вентилатори

Димоотвеждащите центробежни струйни вентилатори на Systemair са вашият първи избор, когато се нуждаете от максимална безопасност в комбинация с ниска инсталационна височина. Ние осигуряваме гама от вентилатори в тази област с двигатели, осигуряващи тяга от 50 до 100N.

Температурни класове:

F300 - 300°C/120min

F400 - 400°C/120min