Този продукт е спрян

DKIS1-250x300-DV9

Smoke damper single compartment w.servomotor 24V

Артикулен номер: 38478

DKIS1 има класификация за размер:

200 x 200 mm до 1200 x 800 mm

E600 120 (ved i ↔ o) S500 C10000 AA единичен

1200 x 800 mm до 1500 x 800 mm

E600 120 (ved i ↔ o) S1500 C10000 AA единичен

Описание

Правоъгълната димна клапа за едно (единично) пожарно отделение с автоматично активиране е CE-сертифицирана в съответствие с EN 12101-8, тествана съгласно EN 1366-10 и класифицирана в съответствие с EN13501-4.

Корпусът на DKIS1 е изработен от поцинкована ламарина. Покритата с метал лопатка съдържа огнеустойчива плоча отвътре. Свързването на клапата DKIS1 към въздуховода е чрез фланци.

Димната клапа е компонент на ВСОДТ(вентилационни системи за отвеждане на дим и топлина) и има две защитни позиции:

1. отворена - за осигуряване отделянето на топлина и дим.

или

2. затворена - за спиране на разпространението на топлина и дим.

Акценти

• Лека конструкция

• Изпробвана при подналягане до 1500 Pa

• Лесен монтаж на или в канала

Материали

Този продукт съдържа желязо, месинг, цинк, калциево-силикатни не-азбестови плочи, пасивно и активно уплътняване срещу огън. Те се изхвърлят съгласно законовите разпоредби. Продуктът не съдържа опасни материали.

Плътност

Всички правоъгълни димни клапи имат плътност на лопатката / корпуса клас 2В съгласно EN 1751.

Механично задвижвани димни клапи

По подразбиране всички димни клапи се доставят със задвижка и микроключета, опционално със захранващ и комуникационен блок. Димната клапа се затваря или отваря след команда от системата за управление на сградата или свързан детектор за дим. Задвижката затваря в рамките на 60 секунди и не се нуждае от пожароустойчиво покритие. По време на въртенето на лопатката трябва да се подава ток, следователно е необходимо димната клапа да бъде свързана с огнеустойчиви кабели.

• DV7

Димна клапа с задействащ механизъм Belimo димна задвижка (AC 230 V) с помощни превключватели.

• DV9

Димна клапа с задействащ механизъм Belimo димна задвижка (AC / DC 24 V) с помощни превключватели.

• DV9-ST

Димна клапа с задействащ механизъм Belimo димна задвижка (AC / DC 24 V) с помощни превключватели и с Belimo захранващо и комуникационно устройство BKNE230-24.

Технически параметри

Размери и тегла
Тегло 9,34 kg