Други ел. компоненти за вент. управление

Други ел. компоненти за вент. управление

Ел. оборудване за контрол, като защити на двигателя, седемдневен таймер и др.


Други ел. компоненти за вент. управление

AWE

AWE

Термоконтактна двигателна защита, монофазна

MicroREX

MicroREX

7-дневен превключвател за време

MSEX

MSEX

Двигателна защита за вентилатори ATEX 140/180

PULSER

PULSER

Терморегулатор за електрически канални нагреватели

RAV

RAV

Термостат регулатор

REP

REP

Thyristor, 1 phase, constant pressure control

S-ET

S-ET

Реле за термична защита на двигателя, монофазно

STDT

STDT

Термоконтактна защита на двигателя, 3 фаза