EC Thermobox

EC Thermobox

Вентилаторите EC Thermo Box са оборудвани с висококачествени EC-двигатели извън потока. Предлагат се с изолиран корпус и голям набор от аксесоари.

Дебит на въздух от 430 to 1770l/s (1550 - 6400 m³/h).


EC Thermobox

KBR-EC

KBR-EC

Thermo Box: 0,12-0,86 m3/s, назад-обърнати лопатки, моно- и трифазни

KBT-EC

KBT-EC

Thermo Box: 0,23-0,92 m3/s, напред-обърнати лопатки, моно- и трифазни