Електрически аксесоари - компактни климокамери

Електрически аксесоари - компактни климокамери

Електрическите аксесоари са различни, документирани с инструкции сензори, превключватели, органи за управление, както и фитинги и бутони. Всички са подходящи за инсталации в комбинация с избраното основно оборудване.


Електрически аксесоари - компактни климокамери

On/Off

On/Off

Push-button for activation of extended running of fans, dampers, air handling units etc.

CORRIGO

CORRIGO

Регулиращ модул, цифрови/аналогови I/O

EO-R

EO-R

Дистанционен дисплей-репетитор

ETC

ETC

Комуникационен кабел за данни