Електрически аксесоари за Вентилация

Електрически аксесоари за Вентилация

Електрически аксесоари за вентилатори, като контрол на скоростта, вентили, задвижващи механизми, сензори и др.


Електрически аксесоари за Вентилация

Превключватели

Превключватели

Превключватели за стандартни и димни вентилатори.

Регулатори на скоростта(трансформатор)

Регулатори на скоростта(трансформатор)

5-step speed controllers for both AC fans (transformer) and EC fans (5-step potentiometer).

Регулатори на скоростта (електронни)

Регулатори на скоростта (електронни)

Безстъпални регулатори на скорост за променливотокови вентилатори (тиристори и честотен контрол) и за EC-вентилатори (потенциометър), както и за управление на скоростта за EC вентилатори с вградени сензори (EC Basic и EC-Vent).

Електрически задвижки и вентили

Електрически задвижки и вентили

Задвижки за клапи и вентили. Вентили за вода и охлаждащи среди.

Осезатели и трансмитери

Осезатели и трансмитери

Сензори и трансмитери за монтаж в канал и помещение.

Други ел. компоненти за вент. управление

Други ел. компоненти за вент. управление

Ел. оборудване за контрол, като защити на двигателя, седемдневен таймер и др.