Електрически задвижки и вентили

Електрически задвижки и вентили

Задвижки за клапи и вентили. Вентили за вода и охлаждащи среди.


Електрически задвижки и вентили

EFD

EFD

Кръгла и правоъгълна спирателна клапа с моторно задвижване

LF

LF

Задвижки за клапи с пружинно връщане

LM

LM

Задвижки за клапи, 0-10V

SF-A

SF-A

Задвижка за клапа с пружинно връщане

SM

SM

Задвижки за клапи, отворено/затворено или 3-точково