Пожарна безопасност

Пожарна безопасност

Systemair разработва, произвежда и доставя продукти за пожарна безопасност, противопожарни и димни клапи за частни и търговски сгради. Тези продукти за безопасност не само отговарят на стандартите на ЕС, но и на допълнителни специфични за страната изисквания.


Пожарна безопасност

Противопожарни клапи

Противопожарни клапи

Пожарните клапи са конструирани като защитно затварящи се устройства с възможност да понесат високите температури по време на пожар. Те са оборудвани с температурен предпазител и  пружина, която затваря клапата в случай на пожар.

Димни клапи

Димни клапи

Димните клапи са предназначени за механични или естествени системи за отделяне на дим и топлина. Техните функции са да изсмукват токсични газове, дим и огън и да осигурят подаването на чист въздух в пожарните зони. Димните клапи са оборудвани със задвижка без пружина, поради което имат две защитни положения - „отворено“ и „затворено“ -  и изискват захранване дори в случай на пожар. За да отговарят на съвременните строителни изисквания, димните клапи се произвеждат в различни размери и форми.