Клапи

Клапи

Затварящи и модулируеми клапи за контрол


Клапи

SPI

SPI

Регулираща ирисова клапа

SPM-F

SPM-F

Регулираща ирисова клапа със задвижка

SPM

SPM

Регулираща ирисова клапа с центричен поток

TUNE-AHU

TUNE-AHU

Регулираща клапа за въздухообработващи камери