Компактни климокамери

Компактни климокамери

Компактните устройства за управление на въздуха са проектирани и оптимизирани с внимание към монтажа. Наличието на малък отпечатък и интегрирани компоненти, като вентилатор, топлообменник, филтър и управление в един корпус, прави продуктовата група отличен избор в много инсталации от малки помещения до училища, многофамилни сгради и офиси.

Групата продукти включва пет (5) вида, всички в широк спектър от конфигурации.


Компактни климокамери

Приточни агрегати

Приточни агрегати

Семейството Приточни агрегати комбинира филтър, вентилатор и нагревател в единичен изолиран корпус. В зависимост от модела, устройството има интегрирана система за управление и алтернативни варианти на ре-нагревател.

Камери за монтаж в окачен таван

Камери за монтаж в окачен таван

Агрегатите за окачен таван са специално проектирани плоски, за да са подходящи за вътрешен монтаж при ограничени височини. Моделната гама включва алтернативен топлообменник -  противотоков или въртящ се. Всички модели разполагат със система за управление, вентилатори и филтър, както и топлообменник в изолиран единичен корпус. Моделната гама има алтернативни варианти за ре-нагревател и разнообразна комбинация от аксесоари.

Камери за хоризонтален монтаж

Камери за хоризонтален монтаж

Хоризонталните агрегати са специално проектирани за подов монтаж с оптимизирана височина, като по този начин разполагат с хоризонтални канални връзки. Всички модели имат изолиран корпус с интегрирани вентилатори, филтри, система за управление и топлообменник. Моделната гама има алтернативни варианти на ре-нагревател и разнообразна комбинация от аксесоари.

Камери за вертикален монтаж

Камери за вертикален монтаж

Вертикалните агрегати са специално проектирани за подов монтаж с оптимизирана проекция, като по този начин разполагат с вертикални канални връзки. Всички модели имат изолиран корпус с интегрирани вентилатори, филтри, система за управление и топлообменник. Моделната гама има алтернативни варианти на ре-нагревател и разнообразна комбинация от аксесоари.