Конвектори и Радиатори

Конвектори и Радиатори

Конвекция е терминът за въртящото се движение на въздуха, когато той е повлиян от топлинен източник. Въздухът се нагрява - издига се нагоре - охлажда се и се връща, за да бъде отново подгрят. Това осигурява комфорт чрез добро разпределение на топлината и потокът от топъл въздух, насочен нагоре, може да противодейства на студените течения от големи стъклени повърхности. Нашата гама конвектори съдържа продукти, отговарящи на всички нужди; малки, дискретни, здрави и издръжливи или бързи и икономични, всички със същото високо качество.


Конвектори и Радиатори

Вентилаторни конвектори

Вентилаторни конвектори

Оборудването на конвектор с вентилатор подобрява комфорта и е енергийно по-ефективно, тъй като това увеличава въздушния поток и съответно редуцира температурната разлика между пода и тавана.

Конвектори

Конвектори

Convectors and radiators are simple to install. Our range of convectors contains products to suit all needs; small, discreet, robust and hard-wearing or quick and economical, all with the same high level of quality.

Изсушител

Изсушител

Изсушителят поддържа комфортен и здравословен климат на закрито. Нашите осушители са много лесни за използване и имат ниска консумация на енергия.

Аксесоари

Аксесоари

Аксесоари за нашите конвектори - повече възможности.