Кръгли канални вентилатори

Кръгли канални вентилатори

Кръглите вентилатори от Systemair, оборудвани с променливотокови и високоефективни EC-двигатели, осигуряват една от най-гъвкавите и надеждни гами на пазара.

Въздушен дебит до 2300 l/s (8280 m³/h)


Кръгли канални вентилатори

Кръгли канални вентилатори

Кръгли канални вентилатори

Кръгли вентилатори с променливотокови двигатели и кръгла тръбна връзка за подаване и изсмукване на въздух.

ЕС Кръгли канални вентилатори

ЕС Кръгли канални вентилатори

Кръгли вентилатори с EC-двигатели и кръгла канална връзка за приточен и изсмукван въздух.

Бокс-вентилатори

Бокс-вентилатори

Бокс-вентилатори с променливотокови двигатели и кръгла канална връзка за приточен и изсмукван въздух. С люк за лесна поддръжка.

EC Бокс-вентилатори

EC Бокс-вентилатори

Бокс-вентилатори с EC-двигатели и кръгла канална връзка за приточен и изсмукван въздух. С люк за лесна поддръжка.