Кухненски аспиратори

Кухненски аспиратори

Пълен набор от кухненски аспиратори, подходящи за различни вентилационни приложения.

Специално проектирани кухненски аспиратори се предлагат за вентилационните блокове SAVE, смукателни вентилатори (EC) или централни вентилационни устройства.


Кухненски аспиратори

Кухненски аспиратори за SAVE агрегати

Кухненски аспиратори за SAVE агрегати

Аспиратори за свързване към вентилационни блокове SAVE, управлявани чрез цифров изход (DO).

При отваряне на клапата на аспиратора се изпраща сигнал към вентилационния блок за увеличаване на въздушния дебит.

Аспиратори за EC вентилатори

Аспиратори за EC вентилатори

Аспиратор за директно свързване към смукателния вентилатор и управление чрез аналогов изход (AO). Производителността е регулируема чрез вентилаторния превключвател на скорост(3 степени). Аспираторът има таймер за управление на клапата.

Аспиратори за Централни агрегати

Аспиратори за Централни агрегати

Аспиратори с управление по време за клапата.

Аспиратори за AC вентилатори

Аспиратори за AC вентилатори

Cooker hood is fitted with transformer with a three-speed fan control, grease filter, light, and damper.