Кухненски аспиратори

Кухненски аспиратори - Systemair

Пълен набор от кухненски аспиратори, подходящи за различни вентилационни приложения.

Специално проектирани кухненски аспиратори се предлагат за вентилационните блокове SAVE, смукателни вентилатори (EC) или централни вентилационни устройства.


Кухненски аспиратори

Кухненски аспиратори за SAVE агрегати - Systemair

Кухненски аспиратори за SAVE агрегати

Аспиратори за свързване към вентилационни блокове SAVE, управлявани чрез цифров изход (DO).

При отваряне на клапата на аспиратора се изпраща сигнал към вентилационния блок за увеличаване на въздушния дебит.

Аспиратори за EC вентилатори - Systemair

Аспиратори за EC вентилатори

Аспиратор за директно свързване към смукателния вентилатор и управление чрез аналогов изход (AO). Производителността е регулируема чрез вентилаторния превключвател на скорост(3 степени). Аспираторът има таймер за управление на клапата.

Аспиратори за Централни агрегати - Systemair

Аспиратори за Централни агрегати

Аспиратори с управление по време за клапата.

Аспиратори за AC вентилатори - Systemair

Аспиратори за AC вентилатори

Cooker hood is fitted with transformer with a three-speed fan control, grease filter, light, and damper.