Овални, пластмасови

Овални, пластмасови

С минималната си височина на монтаж, OVAL + е система за разпределение на въздуха, напълно подходяща за подов монтаж в къщи и жилищни блокове. Благодарение на плоските въздуховоди и свързаните с тях компоненти с височина на изолацията 52 мм, системата може да се използва там, където кръглите въздуховоди не могат. Така системата с плоски канали е перфектното решение за монтаж в подове, окачени тавани или стени и навсякъде, където се изисква ниска височина на монтаж.


Овални, пластмасови

OVAL+

OVAL+

Oval+ пластмасова канална система