Правоъгълни димни клапи

Правоъгълни димни клапи

Правоъгълна димна клапа.


Правоъгълни димни клапи

DKIS1

DKIS1

Еднозонални правоъгълни димни клапи

DKISMA

DKISMA

Многозонални правоъгълни димни клапи