Предварително сглобени части - компактни климокамери


Предварително сглобени части - компактни климокамери

ODS

ODS

Секция за външен въздух, Topvex камера

DS

DS

Правоъгълни гъвкави връзки