Противотокови агрегати

Противотокови агрегати

Енерго-ефективни битови вентилационни блокове с противотоков топлообменник.


Противотокови агрегати

Горно свързване

Горно свързване

Енергийно ефективни битови вентилационни блокове с противотоков топлообменник и канални връзки, разположени в горната част на блока.