Ротационни агрегати

Ротационни агрегати

Енерго-ефективни битови вентилационни блокове с ротационен топлообменник.


Ротационни агрегати

Окачен таван

Окачен таван

Енергийно ефективни битови вентилационни блокове с ротационен топлообменник и канални връзки, разположени странично.

Горно свързване

Горно свързване

Енергийно ефективни битови вентилационни блокове с ротационен топлообменник и канални връзки, разположени в горната част.

Странично свързване

Странично свързване

Енергийно ефективни битови вентилационни блокове с ротационен топлообменник и канални връзки, разположени странично.