SCD 125 silencer 50mm insulat.

Silencer with 50mm insulation M/F

Артикулен номер: 84331

.

Технически параметри

Размери и тегла
Тегло 1 kg
Images Acoustics - SCD 125 silencer 50mm insulat. - Systemair
Images Dimensions - SCD 125 silencer 50mm insulat. - Systemair
.

.