Струйни аксиални вентилатори

Струйни аксиални вентилатори

Струйните вентилатори(джет-вентилатори), известни още като импулсни или индукционни вентилатори, поддържат естествения ход на въздуха между зоните на подаване и изсмукване. Те създават ниско-скоростно движение на въздуха, като по този начин гарантират изискването за ежедневна вентилация за всички зони на многоетажните и подземни паркинги.


Струйни аксиални вентилатори

AJ8

AJ8

Струйните вентилатори на Systemair предлагат най-висока производителност на системата при ниски разходи за монтаж и експлоатация.

Предлагат се в размери 315, 355 и 400 мм.

Системата осигурява ежедневна вентилация до 55 ° C.

Заглушителите имат входящи входящи конфузори за по-висока ефективност.

Материалът за заглушаване на звука е незапалим съгласно DIN 4102, съответстващ на насоките на ЕС 97/69.

Като аксесоари се предлагат дефлектори от страната на изхода.

AJR

AJR

Струйните вентилатори на Systemair предлагат най-висока производителност на системата при ниски разходи за монтаж и експлоатация.

Предлагат се в размери 315, 355 и 400 мм.

Системата осигурява ежедневна вентилация до 55 ° C.

Заглушителите имат входящи входящи конфузори за по-висока ефективност.

Материалът за заглушаване на звука е незапалим съгласно DIN 4102, съответстващ на насоките на ЕС 97/69.

Като аксесоари се предлагат дефлектори от страната на изхода.