Трансферни дифузори

Трансферни дифузори

Шумопоглъщащи устройства при въздушен пренос през стени


Трансферни дифузори

OVE

OVE

Въздушно трансферно устройство

OVR

OVR

Въздушно трансферно устройство

OVX

OVX

Въздушно трансферно устройство