Трансферни дифузори

Трансферни дифузори - Systemair

Шумопоглъщащи устройства при въздушен пренос през стени


Трансферни дифузори

OVE - Systemair

OVE

Въздушно трансферно устройство

OVR - Systemair

OVR

Въздушно трансферно устройство

OVX - Systemair

OVX

Въздушно трансферно устройство