Централни климокамери

Централни климокамери

Systemair предлага широка гама от централни климокамери за въздушни дебити до 100 000 m3 / h. Специфично за централните въздухообработващи устройства е, че те са изградени от модули, които се сглобяват на място. Конфигурацията им е гъвкава и са възможни множество функции.


Централни климокамери