Въздухоразпределение

Въздухоразпределение

Systemair разработва, произвежда и доставя продукти за разпределение на въздуха, дифузори и устройства за контрол на въздушния дебит за частни и обществени сгради. Тези компоненти не само отговарят на изискванията на интериорния дизайн, но и допринасят за приятен вътрешен климат. Това е гарантирано от нашата развойна лаборатория, която е една от най-модерните в Европа. Там измерваме въздушни дебити, струи, Коанда-ефект, звуково ниво и температура, за да предоставим точни данни на нашите клиенти.


Въздухоразпределение

Въздушни клапи

Въздушни клапи

Устройства, монтирани във въздуховодите с функции по регулиране на въздушния дебит, изключване, непрекъснато управление, поддръжка на вътрешния климат и др.Подробните описания, експлоатационните характеристики и параметри на клапите, CAV и VAV-контролерите могат да бъдат намерени в Systemair DESIGN

Специални продукти

Специални продукти

Специални продукти с различни специфични функции