Въздушни клапи

Въздушни клапи

Устройства, монтирани във въздуховодите с функции по регулиране на въздушния дебит, изключване, непрекъснато управление, поддръжка на вътрешния климат и др.Подробните описания, експлоатационните характеристики и параметри на клапите, CAV и VAV-контролерите могат да бъдат намерени в Systemair DESIGN


Въздушни клапи

Контрол - постоянен дебит

Контрол - постоянен дебит

Устройства за контрол на дебита с постоянна зададена стойност

Клапи

Клапи

Затварящи и модулируеми клапи за контрол

Аксесоари - контрол на дебита

Аксесоари - контрол на дебита

Аксесоари към устройства за контрол на дебит