Вентили за компактни климокамери

Вентили за компактни климокамери

Гамата от клапи за въздух са гъвкави по размер, материал, функция и опции за монтаж, за да позволят алтернативни решения. Вариантите включват както самостоятелно действие, така и моторно-задвижвани жалузи за вътрешен и външен монтаж.

Обхватът от варианти на контролните вентили за течности, покрива спирателни и регулиращи устройства за шунтиращи и дроселиращи инсталации. Размерите имат широк диапазон от Kvs стойности и може да се комбинират със задвижки, когато е приложимо.


Вентили за компактни климокамери

STR

STR

The shunt group is used for simple and quick connection of the heating coil of a ventilation unit to the primary circuit of a heating system.

No additional accessories are required for electrical connection to a Systemair compact ventilation unit with water heating coil.

Simply install, configure, DONE!