VRF Касети

VRF Касети

SYSVRF2 CASSETTE са вътрешни тела, съвместими с SYSVRF външни агрегати, разработени за търговски обекти.


VRF Касети

SYSVRF CASSETTES/FLOOR

SYSVRF CASSETTES/FLOOR

SYSVRF2 CASSETTE са вътрешни тела, съвместими с SYSVRF Външни агрегати, разработени за търговски обекти.