VRF за канален монтаж

VRF за канален монтаж

SYSVRF2 DUCT са вътрешни тела със средно и високо статично налягане, съвместими с SYSVRF Ввъншни тела, разработени за търговски обекти.


VRF за канален монтаж

SYSVRF EVO

SYSVRF EVO

SYSVRF2 DUCT са вътрешни тела със средно и високо статично налягане, съвместими с SYSVRF Ввъншни тела, разработени за търговски обекти.