VRF за подово/таванен монтаж

VRF за подово/таванен монтаж

SYSVRF2 FLOOR и SYSVRF2 CEILING са вътрешни тела, съвместими с SYSVRF външни агрегати, разработени за търговски приложения.


VRF за подово/таванен монтаж

SYSVRF CEILING

SYSVRF CEILING

SYSVRF2 FLOOR и SYSVRF2 CEILING са вътрешни тела, съвместими с SYSVRF външни агрегати, разработени за търговски приложения.