VRF за високостенен монтаж

VRF за високостенен монтаж

SYSVRF2 WALL са вътрешни тела за стенен монтаж и са съвместими с SYSVRF Външни тела, разработени за търговски обекти.


VRF за високостенен монтаж

SYSVRF WALL

SYSVRF WALL

SYSVRF2 WALL са вътрешни тела за стенен монтаж и са съвместими с SYSVRF Външни тела, разработени за търговски обекти.