Защитни устройства

Защитни устройства

Защитни решетки за вентилатори


Защитни устройства

PG-BPN

PG-BPN

Защитна решетка за BPN плоча за покривен аксиален вентилатор