Distribuční elementy

Distribuční elementy

Systemair vyvíjí, vyrábí a dodává distribuční elementy, difuzory a regulátory průtoku vzduchu pro rezidenční a komerční budovy. Tyto komponenty přispívají k vytvoření príjemného vnitřního klimatu a zároveň slouží jako designový prvek.

Parametry výrobků jsou garantovány naší vývojovou laboratoří, která je jednou z nejmodernějších v Evropě. Zde se měří průtoky vzduchu, dosah proudu vzduchu, koanda efekt, hladina hluku a teplotní sekvence. Díky tomu umíme zákazníkovi poskytnout přesné a pravdivé údaje.


Distribuční elementy

Mřížky a vyústky

Mřížky a vyústky

Potrubní vyústky, stěnové mřížky, parapetní mřížky, dveřní mřížky, přepouštěcí rastrové mřížky, odvodní mřížky, podlahové mřížky

Regulátory průtoku

Regulátory průtoku

Regulátory průtoku vzduchu jsou zařízení určená pro instalaci do vzduchotechnického potrubí, která slouží k nastavení vzduchového výkonu, uzavření potrubí, průběžnou regulaci průtoku apod.

Speciální výrobky

Speciální výrobky

Protidešťové žaluzie, čisté nástavce a příslušenství distribučních elementů

Difuzory

Difuzory

Difuzory jsou koncové distribuční elementy použivané pro přívod i odvod vzduchu v kancelářích, hotelech, rodinných domech apod. Nabízíme difuzory různých konstrukčních provedení.

 

Podrobnější informace o difuzorech včetně výkonových křivek a dokumentace naleznete na Systemair DESIGN.