Distribuční elementy

Distribuční elementy - Systemair

Systemair vyvíjí, vyrábí a dodává distribuční elementy, difuzory a regulátory průtoku vzduchu pro rezidenční a komerční budovy. Tyto komponenty přispívají k vytvoření príjemného vnitřního klimatu a zároveň slouží jako designový prvek.

Parametry výrobků jsou garantovány naší vývojovou laboratoří, která je jednou z nejmodernějších v Evropě. Zde se měří průtoky vzduchu, dosah proudu vzduchu, koanda efekt, hladina hluku a teplotní sekvence. Díky tomu umíme zákazníkovi poskytnout přesné a pravdivé údaje.


Distribuční elementy

Mřížky a vyústky - Systemair

Mřížky a vyústky

Potrubní vyústky, stěnové mřížky, parapetní mřížky, dveřní mřížky, přepouštěcí rastrové mřížky, odvodní mřížky, podlahové mřížky

Regulátory průtoku - Systemair

Regulátory průtoku

Regulátory průtoku vzduchu jsou zařízení určená pro instalaci do vzduchotechnického potrubí, která slouží k nastavení vzduchového výkonu, uzavření potrubí, průběžnou regulaci průtoku apod.

Speciální výrobky - Systemair

Speciální výrobky

Protidešťové žaluzie, čisté nástavce a příslušenství distribučních elementů

Difuzory - Systemair

Difuzory

Difuzory jsou koncové distribuční elementy použivané pro přívod i odvod vzduchu v kancelářích, hotelech, rodinných domech apod. Nabízíme difuzory různých konstrukčních provedení.

 

Podrobnější informace o difuzorech včetně výkonových křivek a dokumentace naleznete na Systemair DESIGN.