DKIR-1

Kouřová klapka

Číslo výrobku: G1036

Popis

Kouřová klapka DKI (dále jen klapka) je prvek ve vzduchotechnickém systému pro odvod kouře a tepla. Je konstruována tak, aby v případě požáru na základě signálu z řídícího systému zavřela nebo otevřela list klapky. V případě otevření listu umožňuje odvod kouře a tepla z požárního úseku, ve kterém k požáru došlo. V případě zavření listu brání šíření kouře a tepla do požárních úseků bez požáru. Kouřové klapky jsou certifikovány dle EN 12101-8, testovány podle EN 1366-10 a klasifikovány dle EN 13501-4 + A1.

 

Konstrukční provedení

DKIS-1: Plášť hranaté klapky je vyroben z pozinkovaného ocelového plechu. List klapky je vyroben z kalcium silikátových desek. Uzavřená klapka je utěsněna aktivním protipožárním těsněním. Klapka se k potrubí připojuje pomocí příruby.

DKIR-1: Kruhové kouřové klapky mají plášť vyroben z pozinkovaného plechu. List klapky je vyroben pozinkovaného ocelového plechu vyplněného izolační nehořlavou hmotou. Hrdlo je vybaveno břitovým těsněním SpiroSafe.

Zavření/otevření klapky se provádí prostřednictvím servopohonu na 230 V nebo 24 V. Servopohon na 24 V může být pomocí komunikační a napájecí jednotky připojen k různým řídicím systémům. Klapka je vždy ovládána servopohonem, který neobsahuje zpětnou pružinu. Výrobek neobsahuje žádné nebezpečné látky. Těsnost listu a pláště klapky je standardně třída 2B dle normy EN 1751.

 

Vybavení klapky

DV7; Kouřová klapka se servopohonem 230 V(AC), součástí servopohonu jsou ipomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

DV9; Kouřová klapka se servopohonem 24 V(AC/DC), součástí servopohonu jsou ipomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

DV9-ST; Kouřová klapka se servopohonem 24 V(AC/DC) a s komunikační jednotkou Belimo BKN230-24, součástí servopohonu jsou ipomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

 

Způsob použití a funkce

Kouřová klapka DKI na odvod spalin hoření je součástí systému ZOKT (zařízení na odvod kouře a tepla). Systém pomáhá udržovat únikové cesty bez kouře, zjednodušuje požární zásahy, zpomaluje šíření požáru. Klapka může tvořit prvek ve vzduchotechnickém potrubí pro jeden požární úsek nebo může být instalována jako koncový prvek vzduchotechnického potrubí jednoho požárního úseku. Instalace v obou případech je možná pouze do potrubí procházejícího vertikální podpůrnou konstrukcí, tj. do horizontálního potrubí. Klapka je ovládána vždy pouze servopohonem bez pružiny, který na základě elektrického impulzu a dle signálu otevře nebo uzavře patřičný úsek na základě požadavku ZOKT. Servopohon klapku otevře nebo uzavře do 60 s.

 

Montáž a revize

Montáž kouřových klapek může provádět pouze osoba způsobilá pro tuto činnost, tj. „oprávněná osoba“ proškolená výrobcem. Montáž se provádí pouze dle návodu na montáž od výrobce. Kouřové klapky podléhají pravidelným kontrolám dle vyhlášky MV 221/2014 sb., která nahrazuje vyhlášku MV 246/2001 sb.

Vzdálenost klapky od stavební konstrukce a technologických zařízení musí být taková, aby bylo možné provést montáž, funkční testy, revizní prohlídky a údržbu. Klapku lze instalovat pouze s horizontální osou listu (servopohon otočený do strany). Směr proudění vzduchu přes klapku nemá na její funkčnost vliv. Vzájemná vzdálenost klapek od sebe a klapky od stěny nebo stropu musí být nejméně 200 mm. Pokud je klapka umístěna na konci potrubí a má být zakončená mřížkou, musí být vzdálenost této mřížky od příruby klapky minimálně 200 mm, vždy však větší než přesah listu klapky. Instalace je možná pouze do nebo na potrubí procházejícím vertikální podpůrnou konstrukcí (stěnou). Použité potrubí musí mít odpovídající požární odolnost dle ČSN EN 1366-9.

Technické parametry

Rozměry a hmotnosti
Hmotnost 1 kg