Kouřové klapky

Kouřové klapky

Kouřová klapka DKI (dále jen klapka) je prvek ve vzduchotechnickém systému pro odvod kouře a tepla. Je konstruována tak, aby v případě požáru na základě signálu z řídícího systému zavřela nebo otevřela list klapky. V případě otevření listu umožňuje odvod kouře a tepla z požárního úseku, ve kterém k požáru došlo. V případě zavření listu brání šíření kouře a tepla do požárních úseků bez požáru. Kouřové klapky jsou certifi kovány dle EN 12101-8, testovány podle EN 1366-10 a klasifi kovány dle EN 13501-4 + A1.


Kouřové klapky

Kruhové kouřové klapky

Kruhové kouřové klapky

Kruhové kouřové klapky se dodávají s různými typy aktivačních mechanismů a/nebo komunikace.

DKIR-1 - kouřová klapka do kruhového potrubí, single - pro jeden požární úsek

Hranaté kouřové klapky

Hranaté kouřové klapky

Hranaté kouřové klapky se dodávají s různými typy aktivačních mechanismů a/nebo komunikace, pro jeden nebo více požárních úseků

DKIS-1 - hranatá kouřová klapka pro jeden požární úsek (single)

S-SA2 - hranatá kouřová klapka pro více požárních úseků (multi), stěnová

S-SA2L - hranatá kouřová klapka pro více požárních úseků (multi), potrubní

S-BM2 - hranatá kouřová klapka pro více požárních úseků (multi), s manuální aktivací