Požární bezpečnost

Požární bezpečnost

Požární a kouřové klapky jsou aktivní součástí každého požárního větracího systému. Každá budova je rozdělena na různé požární zóny. Na oddělění těchto zón a na zabránění šíření požáru mezi těmito zónami se používají požární klapky.

Požární a kouřové klapky Systemair se vyznačují svojí lehkou konstrukcí a vysokou kvalitou, ale i energeticky efektivní technologií servopohonů. Disponujeme dostatečně širokým sortimentem, který je vhodný pro každou aplikaci větrání, doplněným o plnohodnotnou škálu požárních a kouřových klapek.


Požární bezpečnost

Požární klapky a mřížky

Požární klapky a mřížky

Požární klapky jsou bezpečnostní uzávěry se schopností odolávat vysokým teplotám během požáru. Jsou vybaveny bezpečnostní tepelnou pojistkou a pružinou, která klapku v případě požáru uzavře.

Kouřové klapky

Kouřové klapky

Kouřová klapka DKI (dále jen klapka) je prvek ve vzduchotechnickém systému pro odvod kouře a tepla. Je konstruována tak, aby v případě požáru na základě signálu z řídícího systému zavřela nebo otevřela list klapky. V případě otevření listu umožňuje odvod kouře a tepla z požárního úseku, ve kterém k požáru došlo. V případě zavření listu brání šíření kouře a tepla do požárních úseků bez požáru. Kouřové klapky jsou certifi kovány dle EN 12101-8, testovány podle EN 1366-10 a klasifi kovány dle EN 13501-4 + A1.