Přeslechové kryty

Přeslechové kryty

Zařízení pro přenos vzduchu


Přeslechové kryty

OVX

OVX

Přeslechový stěnový kryt

OV-R

OV-R

Přeslechový stěnový průchod