Symbol ECOM Symbol ECOM

SAVE VTC 500 L

Číslo výrobku: 92717

• Vysoce účinný deskový protiproudý rekuperátor
• Bypassová klapka pro regulaci teploty přívodního vzduchu/odmrazování
• Inteligentní řídicí systém SAVE Control s dotykovým ovladačem SAVE Touch
• Ovládání přes internet „Systemair Cloud“ nebo Smartphone
• Propojení s BMS přes Modbus RS485, Modbus TPC/IP
• Konfigurovatelné vstupy pro vzdálené ovládání
• Větrání dle požadavku díky vestavěnému čidlu vlhkosti

 

Popis

Rekuperační jednotka SAVE VTC 500 je díky své konstrukci a parametrům určena k větrání nejen rezidenčních objektů, ale také k větrání komerčních prostorů a školních tříd s podlahovou plochou až do cca 400 m² (doporučení Systemair). Nízké vnitřní tlakové ztráty a filtry s velkou filtrační plochou redukují spotřebu elektrické energie na minimum, což potvrzují nízké hodnoty SFP faktoru jednotky (kW/m3*s).

 

Konstrukce

Vzhledem k vertikální orientaci hrdel je jednotka SAVE VTC 500 určena pro nástěnnou montáž. Jednotka se skládá z panelových filtrů  F7/ePM1 60% (přívod vzduchu) a M5/ePM10 50% (odvod vzduchu), nízkoenergetických ventilátorů s EC motory, deskového protiproudého rekuperátoru a obtokové klapky. Jednotku lze vybavit elektrickým ohřívačem ELB, který je příslušenstvím jednotky a je určen k vestavbě do jednotky. Výkon ohřívače je 1,67 kW a je nutné jej samostatně specifikovat. Jednotku lze také doplnit vodním ohřívačem VBC, vodním chladičem CWK, elektrickým předehřívačem CB nebo přímým výparníkem DXRE, jež se instalují do potrubní trasy (volitelné příslušenství). Na přívod vzduchu lze také umístit panelový filtr F8/ePM1 70%. Tento filtr je k dispozici jako příslušenství. Technické parametry (křivky) jednotek s nestandardními filtry naleznete na www.systemair.com.

Jednotka se vyrábí v levém (L) i pravém (R) provedení (dle umístění přívodu čerstvého vzduchu: vlevo/vpravo). Připojení jednotky k elektrické síti je přes standartní jednofázovou zásuvku 230/50Hz. Součástí dodávky je elektrický kabel o délce 1m. Dvojitý plášť jednotky je vyroben z pozinkovaného ocelového plechu s RAL9016-30 a je vyplněn 30 mm vrstvou tepelné a protihlukové izolace z minerální vlny. Jednotka je vybavena obtokovou klapkou, která v případě potřeby automaticky odmrazuje rekuperátor a slouží i pro regulaci teploty přívodního vzduchu.

V horní části jednotky je umístěna připojovací svorkovnice CB, která usnadňuje připojení veškerého externího příslušenství jednotky a snižuje nutnost přístupu k základní řídící desce uvnitř jednotky na minimum. Připojovací svorkovnice je vybavena připojovacím rozhraním pro ModBus (RS485 nebo TCP/IP), 5 univerzálními, 2 analogovými vstupy, 4 digitálními, 3 analogovými výstupy a 3 svorkami pro napájení 24V (např. pro napájení čidel). Součástí dodávky jednotky je vestavěný bílý ovladač SAVE Touch.

 

Řídicí systém SAVE Control

Jednotka je vybavena inteligentním vestavěným řídicím systémem SAVE control. Nový intuitivní dotykový ovladač SAVE Touch je koncipován jako Smartphone a je jen jednou z mnoha možností, jak provoz jednotky řídit. K ovládání jednotky jsou určeny konfigurovatelné vstupy. Pro nadřazené řízení BMS může být použito komunikačního protokolu Modbus RS485 (standard) nebo ModBus TCP/IP (s modulem IAM - příslušenství). Díky modulu IAM je možné jednotku řídit i díky aplikaci z Smartphone přes Systemair Cloud. Aplikace Home Solution by Systemair je k dispozici pro operační systém IOS i Android.

Možnosti ovládání se díky novému řídicímu systému SAVE Control a vestavěnému vlhkostnímu čidlu na straně odvodu vzduchu značně rozšířily. Průtoky vzduchu v jednotlivých stupních otáček se pro přívodní a odvodní ventilátor nastavují samostatně a lze tak docílit požadovaného přetlaku, podtlaku nebo rovnotlaku. Nastavuje se celkem 5 stupňů otáček (maximální, vysoké, normální, nízké, minimální), přičemž jednotlivé funkce a režimy vždy využívají některé z nich.

 

Zde je stručný popis vybraných funkcí řídicího systému SAVE Control a jejich využití:

MANUAL – v manuálním režimu lze nastavit průtok vzduchu ve třech stupních (vysoké, normální, nízké). Jednotku lze i úplně vypnout, pokud je tato možnost nastavena v servisním menu.

AUTO – v automatickém režimu může jednotka pracovat dle týdenního programu, tzv. na požadavek dle čidel CO2 nebo vlhkosti nebo pomocí externího signálu z BMS.

Týdenní program – program umožňuje pro zvolené dny v týdnu nastavit dvě časové periody během dne. Nastavení průtoku vzduchu (stupeň otáček / dle požadavku) a teploty (odchylka 0-10°C) se provádí samostatně pro období, kdy je perioda aktivní a kdy neaktivní.

Řízení dle vlhkosti / CO2 – jednotka se snaží zajistit požadovanou kvalitu vnitřního vzduchu, např. max. hodnotu CO2 nebo vlhkosti, pomocí regulace množství vzduchu. Otáčky ventilátorů jsou řízeny 0-10V dle signálu z požadovaných čidel. Pro měření hodnoty vlhkosti lze použít vestavěné nebo externí čidlo. Požadovaná vlhkost se nastavuje pro letní i zimní provoz. Pro měření CO2 se používají externí čidla. Pro zajištění správné funkce se musí použít čidla ze sortimentu Systemair.

Řízení teploty – regulaci teploty je možné zvolit dle teploty přívodu vzduchu, dle teploty v místnosti nebo dle teploty odvodu vzduchu. 

Volné chlazení - v letním období funkce volného chlazení využívá chladný venkovní vzduch pro vychlazení vnitřních prostor během noci. Díky tomu další den oddaluje naakumulovaný chlad vyhřátí interiéru a snižuje tak náklady na jeho vychlazení.

Rekuperace chladu - funkce se po jejím nastavení v ovladači aktivuje automaticky v případě, že teplota odváděného vzduchu je nižší než teplota venkovního vzduchu. Tím se dosáhne předchlazení přiváděného vzduchu a sníží se tak náklady na případné vychlazení vnitřního prostoru.

Kompenzace průtoku vzduchu dle venkovní teploty - po aktivaci této funkce dojde při extrémně nízké venkovní teplotě ke snížení průtoku vzduchu, což vede k úsporám energie na dohřátí vzduchu.

CAV/VAV řízení - sada CAV/VAV rozšiřuje možnosti řízení průtoku vzduchu jednotky. Jednotka je v režimu  CAV schopna udržovat konstantní průtok vzduchu, což je vhodné při napojení více jednotek na jedno nasávací potrubí v bytovém domě. Režim VAV je určen pro případ, kdy jsou jednotlivé potrubní větve uzavírány nebo v součinnosti s regulátory variabilního průtoku vzduchu OPTIMA.

ECO – ekonomický režim je proaktivní funkce šetřící náklady na dohřátí přívodního vzduchu. Při aktivaci této funkce se nastavuje přípustná odchylka (0-10°C), která omezuje spínání dohřevu v případě, kdy není zadané teploty dosaženo díky rekuperaci.  ECO režim v sobě zahrnuje i funkci tzv. ”volného vytápění”. Pokud je venkovní teplota vzduchu během noci příliš nízká a vzduch musí být během noci dohříván dokonce i pro dosažení snížené teploty (nastavená teplota snížená o přípustnou odchylku), systém si tuto informaci ”zapamatuje” a aktivuje funkci ”volného vytápění”. Do vnitřního prostoru je následující den přiváděn vzduch o vyšší teplotě (pouze využitím rekuperace) a akumulované teplo v interiéru je využito během další chladné noci, aby se co nejvíce omezilo použití ohřívače jednotky. Sníženou hodnotu teploty přívodního vzduchu reflektují i režimy NÁVŠTĚVA, MIMO DOMOV a DOVOLENÁ.

Odmrazování - řešení odmrazování systému SAVE Control je proaktivní. Využívá vlhkostní čidlo v hrdle znehodnoceného vzduchu a teplotní čidlo v hrdle venkovního vzduchu. Podle hodnot z těchto čidel a nastavení pak volí různé typy a různou intenzitu ochranných režimů, které chrání regenerační výměníky před úplným zamrznutím. Systém k odmrazování využívá např. snížení průtoků obou ventilátorů nebo pouze přívodního ventilátoru. V případě protiproudého deskového výměníku lze k odmrazování využít i bypassovou klapku.

Další funkce – ostatní funkce resp. režimy větrání jako DOVOLENÁ, MIMO DOMOV, DIGESTOŘ, PROVĚTRÁNÍ, NÁVŠTĚVA nebo VYSAVAČ se aktivují po sepnutí na ovladači SAVE Touch (případně sepnutím digitálního kontaktu). Po aktivaci se jednotka přepne do předem nastaveného provozního režimu s daným průtokem vzduchu a teplotou.

 

Certifikáty

Jednotka SAVE VTC 500 spolu s ostatními jednotkami řady SAVE získala certifikát Eurovent v oblasti RAHU (rezidenční vzduchotechnické jednotky) a celá výrobní řada rezidenčních jednotek společnosti Systemair se tím stala zcela unikátní. Testování bylo provedeno dle evropské normy EN13141-7:2010, která u jednotek ověřuje mimo jiné výkonové křivky, účinnost rekuperace, hluk, spotřebu energie apod. Ve všech těchto vlastnostech došlo při zkouškách jednotek SAVE ke shodě s deklarovanými parametry.

Ekodesign

Výrobek
Obchodní název Systemair
Název výrobku SAVE VTC 500 L
Základní provedení
Vyhovuje ErP 2018
SEC průměrné klima -36,4 kWh/(m².a)
SEC chladné klima -79,2 kWh/(m².a)
SEC teplé klima -12 kWh/(m².a)
SEC třída A
Kategorie jednotky RVU
Typ jednotky BVU
Typ pohonu Integrovaná regulace otáček (VSD)
Typ rekuperace (ZZT) Rekuperační
Tepelná účinnost rekuperace 84 %
qv max 602 m³/h
P max 329 W
Hladina akustického výkonu LWA 43 dB
qv ref 0,117 m³/s
Ps ref 50 Pa
SPI 0,344 W/(m³/h)
CTRL 0,85
MISC 1,1
Hodnota x 2
Vnější netěsnost 2 %
Vnitřní netěsnost 1 %
Typ výrobku RAHU/AAHE
AEC průměrné klima 356 kWh
AEC chladné klima 894 kWh
AEC teplé klima 311 kWh
AHS průměrné klima 4.467 kWh/rok
AHS chladné klima 8.739 kWh/rok
AHS teplé klima 2.020 kWh/rok
Jednotka s příslušenstvím
Vyhovuje ErP 2018
SEC průměrné klima -40,7 kWh/(m².a)
SEC chladné klima -84,4 kWh/(m².a)
SEC teplé klima -15,7 kWh/(m².a)
SEC třída A
Kategorie jednotky RVU
Typ jednotky BVU
Typ pohonu Integrovaná regulace otáček (VSD)
Typ rekuperace (ZZT) Rekuperační
Tepelná účinnost rekuperace 84 %
qv max 602 m³/h
P max 329 W
Hladina akustického výkonu LWA 43 dB
qv ref 0,117 m³/s
Ps ref 50 Pa
SPI 0,344 W/(m³/h)
CTRL 0,65
MISC 1,1
Hodnota x 2
Vnější netěsnost 2 %
Vnitřní netěsnost 1 %
Typ výrobku RAHU/AAHE
AEC průměrné klima 227 kWh
AEC chladné klima 765 kWh
AEC teplé klima 182 kWh
AHS průměrné klima 4.569 kWh/rok
AHS chladné klima 8.938 kWh/rok
AHS teplé klima 2.066 kWh/rok

Energetický štítek

Energetická třída, základní jednotka
Energetická třída, jednotka s příslušenstvím

Technické parametry

Výrobek
Napětí (jmenovité) 230 V
Frekvence 50 Hz
Fáze 1~
Doporučená pojistka 10 A
Třída krytí IP22
Výměník
Typ výměníku Protiproudý
Ohřívač
Typ ohřevu Žádný
Přívod vzduchu
Příkon, přívodní ventilátor 170 W
Odvod vzduchu
Příkon, odvodní ventilátor 170 W
Filtr
Třída filtru, přívod vzduchu ePM1 60%
Třída filtru, odvod vzduchu ePM10 50%
Barva pláště
Barva pláště, RAL RAL 9010
Rozměry a hmotnosti
Hmotnost 82 kg
Použití pro
Typ montáže Horizontální
Přívodní strana Levé
ErP
Energetická třída, základní jednotka A
Energetická třída, jednotka s příslušenstvím A
Splňuje požadavky ErP: ErP 2016; ErP 2018
* Výška s montážní konzolou

** Odvod kondenzátu

1 Sání čerstvého vzduchu

2

Výtlak čerstvého vzduchu

3

Sání odvodního vzduchu

4

Výtlak odvodního vzduchu

RFA
DXF
CAV kit Číslo výrobku: 161100 CAV kit .
CAV/VAV - SAVE control Číslo výrobku: 140777 CAV/VAV - SAVE control .
CB 200/2,1 230V/1 Číslo výrobku: 5384 CB 200/2,1 230V/1 .
CE/CD-rozdvojka Číslo výrobku: 37367 CE/CD-rozdvojka .
CVVX 200- RAL9005 Číslo výrobku: 25395 CVVX 200- RAL9005 .
CVVX 200-RAL9016 Číslo výrobku: 25397 CVVX 200-RAL9016 .
CWK 200-3-2,5 Číslo výrobku: 30023 CWK 200-3-2,5 .
ELB-1,67kW VTC 500-L Číslo výrobku: 158109 ELB-1,67kW VTC 500-L .
FK 200 Číslo výrobku: 1611 FK 200 .
IAM Číslo výrobku: 211243 IAM .
IR-24-P Číslo výrobku: 6995 IR-24-P .
LDC 200-600 Číslo výrobku: 5194 LDC 200-600 .
LDC 200-900 Číslo výrobku: 5195 LDC 200-900 .
Odvod kondenzátu plast Číslo výrobku: 146077 Odvod kondenzátu plast .
PF VTC 500 F7/ePM1 60% Sup Číslo výrobku: 212683 PF VTC 500 F7/ePM1 60% Sup .
PF VTC 500 M5/ePM10 50% Ext Číslo výrobku: 212682 PF VTC 500 M5/ePM10 50% Ext .
PRE KIT - SAVE Control Číslo výrobku: 142852 PRE KIT - SAVE Control .
PSS 48 Číslo výrobku: 204385 PSS 48 .
RMK-230 Číslo výrobku: 153549 RMK-230 .
RMK-T-24 Číslo výrobku: 153548 RMK-T-24 .
RS-24V Číslo výrobku: 159484 RS-24V .
RVAZ4 24A Číslo výrobku: 9862 RVAZ4 24A .
SAVE Touch black Číslo výrobku: 138078 SAVE Touch black .
SAVE Touch wall box Číslo výrobku: 140736 SAVE Touch wall box .
SAVE Touch white Číslo výrobku: 138077 SAVE Touch white .
SonoExtra 200-1000 Číslo výrobku: 2560 SonoExtra 200-1000 .
Systemair-1 CO2 Číslo výrobku: 14906 Systemair-1 CO2 .
Systemair-E CO2 Číslo výrobku: 14904 Systemair-E CO2 .
Systemair-E CO2-RH-T Číslo výrobku: 211522 Systemair-E CO2-RH-T .
TG-A1/NTC10-01, SAVE control Číslo výrobku: 211523 TG-A1/NTC10-01, SAVE control .
TG-K3/NTC10-01, SAVE control Číslo výrobku: 211524 TG-K3/NTC10-01, SAVE control .
TG-R5/NTC10-01, SAVE control Číslo výrobku: 211525 TG-R5/NTC10-01, SAVE control .
VBC 200-2 Číslo výrobku: 5459 VBC 200-2 .
VBC 200-3 Číslo výrobku: 9841 VBC 200-3 .
ZTR 15-0,6 Číslo výrobku: 6573 ZTR 15-0,6 .
ZTR 15-1,0 Číslo výrobku: 9672 ZTR 15-1,0 .
ZTV 15-0,6 Číslo výrobku: 6571 ZTV 15-0,6 .
ZTV 15-1,0 Číslo výrobku: 9823 ZTV 15-1,0 .