Speciální výrobky

Speciální výrobky - Systemair

Protidešťové žaluzie, čisté nástavce a příslušenství distribučních elementů


Speciální výrobky

Ostatní výrobky - Systemair

Ostatní výrobky

Specialní výrobky s dalšími specifickými funkcemi

Čisté nástavce - Systemair

Čisté nástavce

Filtrační kazety pro čisté prostory jsou určeny na filtrování vzduchu přiváděného do prostorů s vysokými nároky na hygienu a bezprašnost, např. operační místnosti, jednotky intenzivní péče, laboratoře, bezprašné výrobní prostory

Žaluzie - Systemair

Žaluzie

Protidešťové žaluzie