Velkoobjemové vyústě

Velkoobjemové vyústě

Pro velké plochy, nízká rychlost


Velkoobjemové vyústě

VV

VV

Velkoplošné vyústky - koncové elementy k přívodu čerstvého vzduchu přímo do prostoru pobytu osob