Výroba tohoto výrobku byla ukončena
Symbol ECOM Symbol ECOM

X-Topvex SC08 HW-L-CAV

Číslo výrobku: 25828

Kompaktní rekuperační jednotkas protiproudým výměníkem

Až 85% účinnost protiproudého deskového rekuperátoru

Nízkoenergetické EC motory

Splňující směrnici Ecodesign 2016 i 2018

Elektrický nebo vodní ohřev vzduchu

Vestavěný řídicí systém (plug&play) s ovladačem S-E3-DSP

Regulace CAV nebo VAV

Dynamické snímání tlakové ztráty filtru

Unikátní systém protimrazové ochrany rekuperátoru

Potřebná šířka transportního otvoru je maximálně 900 mm

Vnitřní i venkovní instalace

Pravé i levé provedení

Ceny jednotek Topvex jsou na vyžádání.

Popis

Topvex SC je řada kompaktních rekuperačních jednotek určených k větrání kancelářských a obchodních prostor, škol a různých podobných objektů. Jednotky s deskovým výměníkem se používají zejména tam, kde je třeba zcela oddělit přívodní a odvodní vzduch. Jednotky jsou navrženy tak, aby vyhovovaly nejnovějším požadavkům na vysokou účinnost rekuperace a nízkou spotřebu energie.

Konstrukce

Jednotka TOPVEX SC 03-011 se skládá z kapsových filtrů F7/M5, elektrického nebo vodního ohřívače, protiproudého deskového rekuperátoru a radiálních ventilátorů s nízkoenergetickými EC motory. EC motory mají při regulaci otáček až o 2/3 nižší energetickou náročnost než standardní asynchronní motory. Dvojitý plášť je vyroben z AluZinc 185 plechu s třídou korozní odolnosti C4 a vnitřní tepelnou a protihlukovou izolací z minerální vlny s tloušťkou izolace 50 mm. Velká inspekční dvířka a snadno vyjímatelné hlavní komponenty zjednodušují údržbu a servis. Přívodní (F7) i odvodní (M5) filtry jsou umístěny na vodících lištách s těsněním. Jednotka je určena pro vnitřní i venkovní instalaci. Při venkovní instalaci se doporučuje zajistit vnitřní prostor jednotky proti zámraze.

Řídící systém

Jednotka Topvex SC je vybavena plně propojeným vestavěným řídicím systémem umístěným uvnitř jednotky včetně teplotních čidel a ovladače S-E3-DSP s 10 m dlouhým kabelem. Maximální délka kabelu mezi ovladačem a jednotkou je 100 m. Vestavěný řídicí systém je již z výroby přednastaven tzn., že po montáži je třeba nastavit pouze aktuální čas a datum, týdenní program, požadovanou teplotu a průtok vzduchu popř. tlak. Řídicí systém zajišťuje provoz na nastavené otáčky (vysoké/nízké), popř. regulaci konstantního průtoku vzduchu (CAV) nebo tlaku (VAV) dle objednaného typu. Při zanesení filtru nebo změně tlakového poměru v potrubní trase se automaticky udržuje nastavený průtok (CAV) nebo tlak vzduchu (VAV). Přepínání mezi vysokými a nízkými otáčkami může být zajištěno prostřednictvím různých čidel, např. CO

2

, vlhkosti, pohybu apod.

Funkce

Požadovaná teplota vzduchu v přechodném období je zajištěna pomocí deskového protiproudého rekuperátoru s plynule řízeným obtokem. V zimním nebo letním období je teplota udržována ohřívačem nebo chladičem vzduchu. K dispozici je i funkce volného nočního chlazení (free cooling), rekuperace chladu popř. průtok vzduchu s kompenzací dle venkovní teploty. Chladič je nutné specifikovat jako příslušenství a musí být umístěn v potrubní trase. Zanesení filtrů je snímáno tlakovým čidlem.

Protiproudý deskový výměník je vybaven plynule řízenou obtokovou klapkou, která řídí účinnost rekuperace jak v zimním, tak letním období a zároveň zajišťuje odmrazování rekuperátoru. Automatická odmrazovací funkce se aktivuje hned po vytvoření námrazy na výměníku a je spuštěna pouze do doby, než se námraza neodstraní. Dynamické tlakové čidlo zajišťuje velkou přesnost odmrazování i při různém průtoku vzduchu. Odvod kondenzátu se nachází na boční straně jednotky.

Komunikace

Regulátor Corrigo je standardně vybaven pro BMS řízení komunikací Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Bacnet/IP, WEB server. Řízení LON je kdispozici jako příslušenství (Corrigo LON-CLM15).

Konfigurační nástroj e-tool.

E tool© je počítačový konfigurační software. Program Vám dá vynikající přehled o nastavení regulace Corrigo E. Při použití E tool© lze veškerá nastavení provést na počítači a následně je přenést do regulátoru. Neomezené množství konfigurací lze uložit do paměti počítače pro další použití.

E tool© lze zdarma stáhnout z:

HYPERLINK IS MISSING

http://www.regincontrols.com/

Příslušenství

Komponenty jako klapka se servopohonem, pružné manžety, moduly ESH, čidla CO

2

popř. směšovací uzel se musí specifikovat jako příslušenství.

Upozornění

Jednotky s vodním ohřevem: Směšovací uzel SUV uvedený v příslušenství jednotky byl navržen na maximální výkon. Velikost směšovacího uzle lze zkontrolovat dle konkrétních parametrů - vzduchového výkonu a tlakové ztráty, které získáte z návrhového programu na Online katalogu.

***********************************

Objednávkový kód:

- Model:SC

- Velikost: 03, 04, 06, 08

a

11

(03 = vzduchový výkon 0,3 m

3

/s)

-

Ohřev:

EL

(elektrický)

HW

(vodní)

bez ohřevu

(info na vyžádání)

- Pravý/levý model: R

(Pravý)

L

(Levý)

Upřesňuje část jednotky, kde je umístěn přívod vzduchu do větraného prostoru.

- Nastavení vzduchového výkonu:

CAV

(konstantní průtok vzduchu)

VAV

(variabilní průtok vzduchu = konstantní tlak v potrubí)

Ekodesign

Výrobek
Obchodní název Systemair
Název výrobku Topvex SC08 HW-L-CAV
Ekodesign
Vyhovuje ErP 2018
Kategorie jednotky NRVU
Typ jednotky BVU
Typ pohonu Integrovaná regulace otáček (VSD)
Typ rekuperace (ZZT) Rekuperační
Tepelná účinnost rekuperace 80,4 %
qv nom 0,8 m³/s
P nom 1,313 kW
SFP int 976 W/(m³/s)
Průřezová rychlost 1,4 m/s
Ps nom 200 Pa
Ps int. Prívod 286 Pa
Ps int. Odvod 302 Pa
Účinnost přívodního ventilátoru 56,6 %
Účinnost odvodního ventilátoru 64,1 %
Vnější netěsnost 2 %
Vnitřní netěsnost 1 %
Energetická náročnost, filtry 1.969 kWh
Hladina akustického výkonu LWA 66 dB(A)

Technické parametry

Jednotka
Frekvence 50 Hz
Napětí (jmenovité) 400 V
Fáze 3N~
Doporučená pojistka 3x10 A
Třída krytí IP23
Typ regulace Plynulá
Průtok vzduchu 1.386 na 4.723 m³/h
Přívodní ventilátor
Napětí 400 V
Fáze 3~
Příkon (P1) pro přívodní ventilátor 1.812 W
Přívodní filtr
Třída filtru, přívod vzduchu F7
Filtr na odvodu vzduchu
Třída filtru, odvod vzduchu F5
Výměník tepla
Typ výměníku Protiproudý
Ohřívač
Typ ohřevu Vodní
Vratný ventilátor / Odvodní ventilátor
Napětí 400 V
Fáze 3~
Příkon, odvodní ventilátor 1.894 W
Ostatní
Velikost rámu 08
Regulace ventilátoru CAV. regulace průtoku vzduchu
Typ montáže Horizontální
Přívodní strana Levé
Rozměry a hmotnosti
Hmotnost 565 kg
ErP
Splňuje požadavky ErP: ErP 2016; ErP 2018

Sestavná horizontální klimatizační jednotka v dvouplášťovém provedení z0,8mm silného ocelového plechu zmateriálu Alu-Zinc AZ185 s odolností třídy C4 proti korozi dle EN ISO 12944-2:2000. Tloušťka izolace zminerální vlny 50mm (50kg/m

3

- odolnost proti ohni třídy A1 dle DIN 4102). Certifikace EUROVENT číslo 12.01.001 (

HYPERLINK IS MISSING

www.eurovent-certification.com

) vúrovních D2; L2; L2; F7; T3; TB3. Jednotka obsahuje kapsové filtry střídou filtrace F7 na přívodu a M5 na odvodu dle EN 779:2012. Vodní 2-řadý ohřívač HWL svestavěnou protimrazovou ochranou.Radiální ventilátory svolnými oběžnými koly aelektronicky komutovanými EC-motory splynulou regulací otáček vrozsahu 12-100%.

Výkon ventilátorů je řízen plynule v % výkonu / dle konstantního průtoku vzduchu (CAV) / dle konstantního tlaku vpotrubí (VAV)*.

Vysoce účinný protiproudý deskový rekuperátor sautonomním plynulým řízením výkonu dvěma obtokovými klapkami vpřívodu a odvodu vrozsahu 0-100%. Systém plynule řízených interních obtokových klapek udržuje vjakémkoliv provozním bodu vždy co nejnižší vnitřní tlakovou ztrátu jednotky a minimalizuje tak provozní náklady. Odmrazování deskového rekuperátoru obtokovými klapkami sfunkcí předcházení zámrazu je řízeno dynamicky přes separátní tlakový snímač, který vyhodnocuje stav namrzání při jakémkoliv průtoku vzduchu jednotkou díky komparaci aktuálně měřené tlakové ztráty a tlakové ztráty nenamrzlého rekuperátoru. Zanesení filtrů je snímáno dynamickým tlakovým senzorem při jakémkoliv průtoku vzduchu skomparací aktuálně měřené tlakové ztráty slaboratorně zjištěnou tlakovou ztrátou zaneseného filtru. Jednotka je vybavena integrovaným kompletně propojeným a předkonfigurovaným systémem měření a regulace (MaR). Regulátor Corrigo disponuje28 digitálními a analogovými vstupy a výstupy. Centrální tlačítkový ovládací panel S-E3-DSP (10m) je osaditelný do vzdálenosti až 100m. Jednotka je vybavena uzamykatelnými a odnímatelnými kličkami servisních dveří, výškově stavitelnými nožičkami a revizním vypínačem. Regulace umožňuje plně automatický režim a také napojení na BMS budovy pomocí komunikačních protokolů Modbus RTU, BACnet/IP nebo EXOline. Vuživatelské úrovni je možné využít integrovaný WEB-Server přes rozhraní TCP/IP umožňující přímou vizualizaci vběžné internetovém prohlížeči.

*Nutno zvolit

Rozměry: délka2650 mm; výška1771 mm; šířka895mm

Provedení:levé

Určující dominantní parametry vpracovním bodu:

Pracovní průtok vzduchu přívod/odvod: …. / …. m

3

/h

Externí statický tlak přívod/odvod …. / …. Pa

Minimální účinnost rekuperace tepla (svlivem kondenzace): …. %

Minimální suchá (EN308) účinnost rekuperace tepla při vyrovnaném průtoku dle přívodu: …. %

Maximální celkový SFPv faktor jednotky (přívodní + odvodní část): ….. kW/m

3

/s

(SFPv = čisté filtry, včetně vlivu účinnosti regulátoru výkonu ventilátorů)

Maximální celkový SFPe faktor jednotky (přívodní + odvodní část): ….. kW/m

3

/s

(SFPe = středně zanesené filtry, včetně vlivu účinnosti regulátoru výkonu ventilátorů)

Maximální celková hladina akustického výkonu

- do přívodního potrubí - výtlak: … dB(A)

- do přívodního potrubí - sání: … dB(A)

- do odvodního potrubí - výtlak: … dB(A)

- do odvodního potrubí - sání: … dB(A)

- do okolí: … dB(A)

Maximální příkon ohřívače : …. kW (…. / …. °C, …. l/s)

.

– nutno doplnit dle aktuálního pracovního bodu

CO2RT-DR - Systemair Číslo výrobku: 6993 CO2RT-DR

Čidlo CO2, digitální

.
IR24-PC - Systemair Číslo výrobku: 7288 IR24-PC

Čidlo pohybu, IP20

.
PGK 70-40-3-2,0 - Systemair Číslo výrobku: 6616 PGK 70-40-3-2,0

Vodní chladič

.
Systemair-1 CO2 - Systemair Číslo výrobku: 14906 Systemair-1 CO2

Čidlo obsahu CO2, potrubní

.
Systemair-2 CO2 - Systemair Číslo výrobku: 14907 Systemair-2 CO2

Čidlo obsahu CO2, potrubní

.
Systemair-E CO2 - Systemair Číslo výrobku: 14904 Systemair-E CO2

Čidlo obsahu CO2, nástěnné

.
Systemair-E-D CO2 - Systemair Číslo výrobku: 14905 Systemair-E-D CO2

Čidlo obsahu CO2, nástěnné

.
T 120 - Systemair Číslo výrobku: 5165 T 120

časový spínač

.
TG-R5/PT1000 - Systemair Číslo výrobku: 5404 TG-R5/PT1000

Teplotní čidlo, prostorové

.
TG-UH/PT1000 - Systemair Číslo výrobku: 35203 TG-UH/PT1000

čidlo, venkovní

.
DXRE 70-40-3-2,5 - Systemair Číslo výrobku: 7957 DXRE 70-40-3-2,5

Přímý chladič

.
DS 60-40 - Systemair Číslo výrobku: 309112 DS 60-40

Pružná manžeta, do 70°C

.
EFD/S 60-40 - Systemair Číslo výrobku: K1155 EFD/S 60-40

Klapka uzavírací, se servem

.
ESH - Systemair Číslo výrobku: K1113 ESH

Modul, jistič 2A, 2x relé 24/230V

.
RVAZ4 24A - Systemair Číslo výrobku: 9862 RVAZ4 24A

Servopohon pro ZTV/ZTR 0-10V

.
Sifon - Systemair Číslo výrobku: 206263 Sifon

Sada pro odvod kondenzátu

.
SUV 15-60-1,0-A - Systemair Číslo výrobku: K1161 SUV 15-60-1,0-A

Směšovací uzel, 0-10V, 24V

.
ZTR 20-2,5 - Systemair Číslo výrobku: 9677 ZTR 20-2,5

3-cestný regulační ventil

.
ZTV 15-1,6 - Systemair Číslo výrobku: 9824 ZTV 15-1,6

2-cestný regulační ventil

.