Brand- og røgspjæld

Brand- og røgspjæld - Systemair

Brand- og røgspjæld er designet til at modstå høje temperaturer under brand, samt at forhindre brand- og røgspredning via kanalsystemet mellem brandsektioner. Alle spjæld er forsynet med en 72°C brandtermostat samt en spring-return motor, som er strømløst lukket.

 

• Alle brand- og røgspjæld kan leveres i ATEX eller rustfrit stål A304, kontakt Systemair.
• Godkendt, testet og klassificeret efter EN 15650, EN 1366-2 og EN 13501-3.
• Disse spjæld må bruges efter DS 428:2019 som beskrevet i punkt 3.7.1 og 3.7.2

Brand- og røgspjæld

Runde brand- og røgspjæld - Systemair

Runde brand- og røgspjæld

• Alle brand- og røgspjæld kan leveres i ATEX eller rustfrit stål A304, kontakt Systemair.
• Godkendt, testet og klassificeret efter EN 15650, EN 1366-2 og EN 13501-3.
• Klassificeret som EI60, EI90 og op til EI120 (ve ho i ↔ o)S (brandmodstandsevne afhænger af installationsmetode, se datablad).
• Disse spjæld må bruges efter DS 428:2019 som beskrevet i punkt 3.7.1 og 3.7.2

Firkantede brand- og røgspjæld - Systemair

Firkantede brand- og røgspjæld

• Alle brand- og røgspjæld kan leveres i ATEX eller rustfrit stål A304, kontakt Systemair.
• Godkendt, testet og klassificeret efter EN 15650, EN 1366-2 og EN 13501-3.
• Disse spjæld må bruges efter DS 428:2019 som beskrevet i punkt 3.7.1 og 3.7.2

Tilbehør til brand- og røgsspjæld - Systemair

Tilbehør til brand- og røgsspjæld

Dækplader og andet tilbehør til montering af brand- og røgprodukter.