Brandsikring

Brandsikring

Systemair udvikler, producerer og leverer brandsikringsprodukter, brand- og røgspjæld og røgkontrolspjæld til private og kommercielle bygninger. Disse sikkerhedsprodukter overholder ikke kun EU-standarderne, men også landespecifikke krav.

For tekniske detaljer, dokumentation og beregninger se design.systemair.dk (kopier link og indsæt i browserfeltet)

Brandsikring

Brand- og røgspjæld

Brand- og røgspjæld

Brand- og røgspjæld er designet til at modstå høje temperaturer under brand, samt at forhindre brand- og røgspredning via kanalsystemet mellem brandsektioner. Alle spjæld er forsynet med en 72°C brandtermostat samt en spring-return motor, som er strømløst lukket.

 

Alle brand- og røgspjæld kan leveres i ATEX eller rustfrit stål A304, kontakt Systemair.

Godkendt, testet og klassificeret efter EN 15650, EN 1366-2 og EN 13501-3.

Klassificeret som EI60, EI90 og op til EI120 (ve ho i ↔ o)S.

Disse spjæld må bruges efter DS 428:2019 som beskrevet i punkt 3.7.1 og 3.7.2

 

OBS: EI60, EI90 og EI120 afhænger af hvordan spjældet installeres, se datablad for spjældet.

Røg- og røgkontrolspjæld

Røg- og røgkontrolspjæld

Røgspjæld benyttes i både røgventilerede systemer og spjældsikrede systemer, og er designet til at lukke ved branddetektering. Alle røgspjæld er forsynet med en 72°C brandtermostat, samt en spring-return motor, som er strømløst lukket. I røgventilerede systemer, benyttes røgspjældet til at forhindre røg i at trænge ind til aggregatet under en brand. I spjældsikrede systemer, benyttes røgspjældet til at forhindre røgspredning via kanalsystemet mellem brandceller.

Røgkontrolspjæld benyttes i røgventilerede systemer, og er designet til at åbne eller lukke ved branddetektering.

Røgkontrolspjæld kan placeres i:

Bypasskanal eller øverst i kanalsystem (benyt AA-single spjæld). Her er spjældet lukket under normal drift og åbnes under brand, for at lede røgen uden om anlægsdele med stor strømningsmodstand og/eller videre op til røgventilatoren, for dermed at sikre bortledning af røg fra kanalsystemet.
Fra- og tilluftskanalerne for hver sektion (zoneinddeling af røgventilerede systemer - benyt AA-single spjæld), her er spjældet åben under normal drift. Ved branddetektering vil spjældene ind til den brandramte sektion forblive åben, mens alle andre spjæld lukkes, dermed er det kun det brandramte bygningsafsnit der røgventileres. Kanalsystemet og røgventilatoren kan herved blot dimensioneres med udgangspunkt i den største volumenstrøm fra én zone i branddrift – Obs på at vores automatik ikke kan håndtere zoneinddeling (endnu).

Røgkontrolspjæld kan også benyttes til røgudluftningsanlæg til manuel åbning eller lukning mod betjeningsområde. Hertil skal vores MA-multi spjæld benyttes, som manuelt kan styres før, under og efter brand.

Brandsikringsautomatik

Brandsikringsautomatik

Komponenter til Systemairs brandsikringsautomatik BR-A5, der opfylder kravene i DS428:2019.